Windy day on the playa at Burning Man

Playa View

Shelter Systems’ Yurt Domes at Burning Man 2000

Dscn0513 10
Dscn0502
Dscn0020 7
Dscn0015 7
Dscn0014 7
Dscn0021 7
Dscn0359 9
Dscn0357 9
Dscn0355 10
Dscn0335 9
Dscn0334 9
Dscn0332 9
Dscn0331 9
Dscn0330 7
Dscn0329 7
Dscn0322 7
Dscn0321 7
Dscn0363 9
Dscn0440 10
Dscn0439 10
Dscn0437 10
Dscn0435 10
Dscn0431 10
Dscn0389 10
Dscn0377 10
Dscn0370 10
Dscn0369 9
Dscn0367 9
Dscn0366 9
Dscn0495 10
Dscn0460 10
Dscn0459 10
Dscn0458 10
Dscn0457 10
Dscn0453 10
Dscn0451 10
Dscn0446 6
Dscn0445 10
Dscn0443 10
Dscn0441 11

Shelter Systems’ Trip to Burning Man 2000

Dscn05671
Dscn0548
Dscn0508
Dscn0507
Dscn0505
Dscn0503
Dscn0502
Dscn0501
Dscn0500 2
Dscn0499 2
Dscn0496
Dscn0481 2
Dscn0468
Dscn0466
Dscn0464
Dscn0455
Dscn0450
Dscn0449
Dscn0448
Dscn0441 10
Dscn0433
Dscn0428
Dscn0427
Dscn0426
Dscn0424
Dscn0421
Dscn0420
Dscn0409
Dscn0406
Dscn0404
Dscn0402
Dscn0400
Dscn0398
Dscn0396
Dscn0394
Dscn0391
Dscn0392
Dscn0390
Dscn0387
Dscn0384
Dscn0383
Dscn0381
Dscn0378
Dscn0372
Dscn0371
Dscn0364
Dscn0361
Dscn0345
Dscn0343
Dscn0342
Dscn0340
Dscn0338
Dscn0326
Dscn0325
Dscn0324
Dscn0320
Dscn0318
Dscn0005

Wind, Weather, and shelter at Burning Man

Dscn0007 4
Dscn0013 4
Dscn0474 2
Dscn0475 2
Dscn0478 2
Dscn0480 2
Dscn0481 3
Dscn0482 2
Dscn0483 2
Dscn0486 2
Dscn0487 2
Dscn0488 2
Dscn0490 2
Dscn0491 2
Dscn0492 2
Dscn0493 2
Dscn0494 2
Dscn0497 2
Dscn0498 2
Dscn0499 3
Dscn0500 3
Dscn0536 2
Dscn0545 2

Dust Storm moving in at Burning Man

Duststorm Moving In 1

Dust at Burning Man

Dscn0538
Dscn0539
Dscn0541 1
Dscn0548 1
Dscn0550
Dscn0551
Dscn0552 1
Dscn0554
Dscn05551 1